首页 > 古诗名句 古诗大全 >

水调歌头(中夏望前一夕步月)原文:

洪咨夔 宋代
如此好明月,梅里自来无。炎云溽雾收尽,宇宙一冰壶。浅濑乍分随合,清影欲连还断,滉漾玉浮图。风物庾楼似,秋思欠菰蒲。
醉魂醒,尘骨换,我非吾。琼箫紫凤何许,风露足清都。君看流光多处,缥缈澼洸人立,白与藕花俱。只恐姮娥妒,凉透粟生肤。

水调歌头(中夏望前一夕步月)拼音

rú cǐ hǎo míng yuè ,méi lǐ zì lái wú 。yán yún rù wù shōu jìn ,yǔ zhòu yī bīng hú 。qiǎn lài zhà fèn suí hé ,qīng yǐng yù lián hái duàn ,huàng yàng yù fú tú 。fēng wù yǔ lóu sì ,qiū sī qiàn gū pú 。
zuì hún xǐng ,chén gǔ huàn ,wǒ fēi wú 。qióng xiāo zǐ fèng hé xǔ ,fēng lù zú qīng dōu 。jun1 kàn liú guāng duō chù ,piāo miǎo pì guāng rén lì ,bái yǔ ǒu huā jù 。zhī kǒng héng é dù ,liáng tòu sù shēng fū 。
如此好明月,梅里自来无。炎云溽雾收尽,宇宙一冰壶。浅濑乍分随合,清影欲连还断,滉漾玉浮图。风物庾楼似,秋思欠菰蒲。
醉魂醒,尘骨换,我非吾。琼箫紫凤何许,风露足清都。君看流光多处,缥缈澼洸人立,白与藕花俱。只恐姮娥妒,凉透粟生肤。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

洪咨夔简介


作品

安泰不是官身是客身,下车随意踏芳尘。空蒙山色雨非雨,冷淡花梢春自春。裘弊黑貂犹耐老,褐移紫凤未全贫。青帘垂脚游丝外,到处东风似故人。岸行少年血气暗消磨,盎盎阳春保大和。已放杏花风味短,未酸梅子典刑多。一官满去鱼无饵,万里归来燕有窠。但愿时平蚕麦好,免教人问蜀如何。八阵图负卦龟藏尾,鸣皋鹤引吭。纵横中左右,奇正锐圆方。石挟孤忠在,江输宿恨长。无人同领会,搔首立斜阳。白鹤观缺唇丹井应千尺,秃顶灵杉恰百围。鹤去不闻人下子,黄蜂无数采花归。白鹿书院万经团阴町疃场,倚凉弦诵玉琅琅。溪山涵毓中和气,草木薰蒸正大香。陋巷颜渊何所乐,舞雩曾点若为狂。懦夫百世闻风起,此去濂溪更有庄。白羊同行五六登无尽墓入义方传庆寺读锺离公所书两句赠八琼张子高碑及吕公来访事程教有诗次其韵锺离权约同烧汞,吕洞宾呼共层琼。便合身随笙鹤去,底须冠剑葬空茔。墓前共榦直能奇,勾引先生读断碑。见说嘉禾曾有颂,平生行止不须疑。百合花日月飞双毂,如何驻黑头。才看敷密友,又见拆强仇。叶聚棱棱峭,花垂娜娜稠。晚凉芬烈甚,欲睡更迟留。百舌飞上三足鸟,唤起百舌鸟。鼓弄林杪春,澜翻屋头晓。气吞黄栗留,势挟秦吉了。向人售嘈杂,司物窘煎妙。转头芳意歇,噤喙青阴悄。拜和老人见寄韵阿翁莹彻八窗冰,独爱春郊画有声。正鮆肥桃涨暖,欲河魨上荻芽生。惊雷破柱眠逾稳,明月中庭酌屡更。
  应待儿归相从臾,万红堆裹槊齐横。包港风涛二首百丈几牵掣断,铁三脚已撼摇浮。阳侯戏剧何须尔,身世从来等一沤。包港风涛二首颠风立海雷轰柁,骇浪翻天雪压篷。夜半乖龙酣战退,一奁冰鉴本来空。宝云庵戒师锺山好住苦弗住,驮岭难居真欲居。出地入天须任我,来今去古不关渠。万由旬上起肤寸,一刹那间弥太虚。识得鬘华云体段,妙高高处坐如如。被檄出城引却东风觱栗声,竹舆如半作春行。山中祗怪天能窄,栈外方知地本平。黔袂炼斜屋小,黄缨淘矿乱砂明。终年一饱难如许,愧尔炉熏管送迎。碧桃曲草平不断瑶池路,楼碍东风花满树。绿眉素颊澹裙裳,月华暖透三更露。双成飞琼妒高研,引梢摇月分婵娟。云璈一曲迸空碧,青鸾惊起花翩翩。丙戌天基节自至道宫趋宝福院寒甚朝谒千秋节,攀援万岁藤。山明松戴雪,涧涩石怀冰。清壮髯还戟,酸癯面亦棱。暖寒能破戒,珍重虎溪僧。病齿吾母苦蚤衰,发霜齿存几。小儿得其发,大儿得其齿。予方四十时,上齶右车毁。从兹白石源,岁岁费经理。软疑梅着酸,疏类榴罅子。根浮触易兀,力弱遇辄靡。怀核忌坚栗,设胔便脆美。烂炰故自佳,急咽聊复尔。刺肥剧锄奸,剔纤难拔垒。屡搜风屡入,一快势一圯。撼摇肿贯颧,焦蠹痛彻髓。外虽编贝然,中实空龈似。赤龙搅沆瀣,玉池涨清泚。天鼓弗能扣,金鼎亦徒舐。乳媪老不羞,机女少自喜。风流久已绝,血气安足恃。磨治朝辛盐,漱溉夕莎芷。庶几尚扶危,不至遽乏使。太官羊何腴,五侯鲭更旨。虽无轑斧嗔,未免媚灶耻。菽腐柔趁梜,粟糜滑流匕。不愁馁在中,却笑饱欲死。舌以柔故存,此语未敢唯。病目日过学不力,年催名未芳。心期虽皦皦,目视已茫茫。灯叠青红晕,书纷黑白行。蒲团深瞑坐,禅味觉偏长。病起独步病将春到眼慵开,只为梅花猛一来。何处琵琶推却手,举头啄木起林隈。伯矩同登牛头两翼城包险,三分寺占奇。市嚣芳草隔,古意落花知。岁熟人情乐,时清物态熙。江山输眼底,尽是太平诗。

个人履历

嘉定中,崔与之主管淮东安抚司事,筹划边防。时金人南侵六合(今南京市北),扬州形势危急,咨夔献策:“远斥堠、精间探、简士马,张外郡声援而大开城门,晏然如平时。”金人得知扬州防备严密,不攻而遁。后为成都路通判,拒不附崔与之。知龙州(今属陕西)时,请制置、漕运司免民戍边及运粮苦役。入朝后,历秘书郎、金部员外郎、考功员外郎。触犯权臣史弥远,被劾落职,居家7年,潜心读书。宋理宗亲政后复职,拜监察御使,上书理宗,请权归人主,政出中书。端平时进殿中侍御史,迁吏部侍郎兼给事中,累官至刑部尚书、翰林学士,知制诰,加端明殿学士。卒谥忠文。洪咨夔素以才艺自负,为官耿直,屡次上书直陈弊政。宋理宗御笔称他“鲠亮忠悫,有助新政。”但也因此得罪权贵,“自宰相至州县无不捃摭其短”,为权臣所抑,“十年不调”。他博学善文,尤专经学、诗词。任成都路通判届满出蜀时,“得书数千卷,藏萧寺”,与其父洪钺“考论讽诵,学益宏肆”。可知他还是一位藏书家。洪咨夔(1176~1236),嘉泰元年(1201)进士。授如皋主簿,累官至刑部尚书、翰林学士,知制诰,加端明殿学士。卒谥忠文。洪咨夔为人正直敢言。在现存的 920多首诗里,像"今岁啼饥眼欲枯"(《刘后溪和雁湖即事诗十绝见示次韵》其四),这样直接反映农民生活疾苦的诗句并不少见。又如《次韵闵饥》其一写道"贵人生长不知田,丝竹声中醉饱眠。渠信春山青草尽,排门三日未炊烟。"已接触到农村贫富对立的事实。他感叹"月行九霄上,安知下民愁"(《酬程嘉定杨汉州见和》其二),足见其十分同情人民。他也常有讽刺官吏、讥刺朝政之作,如《狐鼠》一诗,最为淋漓痛快。他善于描写农村景物,如描绘牧童"秃穿犊鼻迎风去,横坐牛腰趁草行"(《夏至过东市》其一),笔调清新、生活气息浓厚。不过他受江西诗派影响较深,也有一些平庸之作。著作有《平斋文集》32卷、《平斋词》1卷等。其《平斋文集》所收多为讲经及制诰之文,余为诗歌、杂文,其词“淋漓激壮,多抑塞磊落之感”,风格颇似辛弃疾,清毛晋将其刊入《宋六十名家词》。《平斋文集》32卷,有《四部丛刊》影宋本;又有洪氏《晦木斋丛书》本,收诗寥寥。《平斋词》有汲古阁本。

个人履历

嘉定中,崔与之主管淮东安抚司事,筹划边防。时金人南侵六合(今南京市北),扬州形势危急,咨夔献策:“远斥堠、精间探、简士马,张外郡声援而大开城门,晏然如平时。”金人得知扬州防备严密,不攻而遁。后为成都路通判,拒不附崔与之。知龙州(今属陕西)时,请制置、漕运司免民戍边及运粮苦役。入朝后,历秘书郎、金部员外郎、考功员外郎。触犯权臣史弥远,被劾落职,居家7年,潜心读书。宋理宗亲政后复职,拜监察御使,上书理宗,请权归人主,政出中书。端平时进殿中侍御史,迁吏部侍郎兼给事中,累官至刑部尚书、翰林学士,知制诰,加端明殿学士。卒谥忠文。洪咨夔素以才艺自负,为官耿直,屡次上书直陈弊政。宋理宗御笔称他“鲠亮忠悫,有助新政。”但也因此得罪权贵,“自宰相至州县无不捃摭其短”,为权臣所抑,“十年不调”。他博学善文,尤专经学、诗词。任成都路通判届满出蜀时,“得书数千卷,藏萧寺”,与其父洪钺“考论讽诵,学益宏肆”。可知他还是一位藏书家。洪咨夔(1176~1236),嘉泰元年(1201)进士。授如皋主簿,累官至刑部尚书、翰林学士,知制诰,加端明殿学士。卒谥忠文。洪咨夔为人正直敢言。在现存的 920多首诗里,像"今岁啼饥眼欲枯"(《刘后溪和雁湖即事诗十绝见示次韵》其四),这样直接反映农民生活疾苦的诗句并不少见。又如《次韵闵饥》其一写道"贵人生长不知田,丝竹声中醉饱眠。渠信春山青草尽,排门三日未炊烟。"已接触到农村贫富对立的事实。他感叹"月行九霄上,安知下民愁"(《酬程嘉定杨汉州见和》其二),足见其十分同情人民。他也常有讽刺官吏、讥刺朝政之作,如《狐鼠》一诗,最为淋漓痛快。他善于描写农村景物,如描绘牧童"秃穿犊鼻迎风去,横坐牛腰趁草行"(《夏至过东市》其一),笔调清新、生活气息浓厚。不过他受江西诗派影响较深,也有一些平庸之作。著作有《平斋文集》32卷、《平斋词》1卷等。其《平斋文集》所收多为讲经及制诰之文,余为诗歌、杂文,其词“淋漓激壮,多抑塞磊落之感”,风格颇似辛弃疾,清毛晋将其刊入《宋六十名家词》。《平斋文集》32卷,有《四部丛刊》影宋本;又有洪氏《晦木斋丛书》本,收诗寥寥。《平斋词》有汲古阁本。

评价

洪咨夔为人正直敢言。在现存的 920多首诗里,像“今岁啼饥眼欲枯”(《刘后溪和雁湖即事诗十绝见示次韵》其四),这样直接反映农民生活疾苦的诗句并不少见。又如《次韵闵饥》其一写道“贵人生长不知田,丝竹声中醉饱眠。渠信春山青草尽,排门三日未炊烟。”已接触到农村贫富对立的事实。他感叹“月行九霄上,安知下民愁”(《酬程嘉定杨汉州见和》其二),足见其十分同情人民。他也常有讽刺官吏、讥刺朝政之作,如《狐鼠》一诗,最为淋漓痛快。他善于描写农村景物,如描绘牧童“秃穿犊鼻迎风去,横坐牛腰趁草行”(《夏至过东市》其一),笔调清新、生活气息浓厚。不过他受江西诗派影响较深,也有一些平庸之作。

作品

安泰不是官身是客身,下车随意踏芳尘。空蒙山色雨非雨,冷淡花梢春自春。裘弊黑貂犹耐老,褐移紫凤未全贫。青帘垂脚游丝外,到处东风似故人。岸行少年血气暗消磨,盎盎阳春保大和。已放杏花风味短,未酸梅子典刑多。一官满去鱼无饵,万里归来燕有窠。但愿时平蚕麦好,免教人问蜀如何。八阵图负卦龟藏尾,鸣皋鹤引吭。纵横中左右,奇正锐圆方。石挟孤忠在,江输宿恨长。无人同领会,搔首立斜阳。白鹤观缺唇丹井应千尺,秃顶灵杉恰百围。鹤去不闻人下子,黄蜂无数采花归。白鹿书院万经团阴町疃场,倚凉弦诵玉琅琅。溪山涵毓中和气,草木薰蒸正大香。陋巷颜渊何所乐,舞雩曾点若为狂。懦夫百世闻风起,此去濂溪更有庄。白羊同行五六登无尽墓入义方传庆寺读锺离公所书两句赠八琼张子高碑及吕公来访事程教有诗次其韵锺离权约同烧汞,吕洞宾呼共层琼。便合身随笙鹤去,底须冠剑葬空茔。墓前共榦直能奇,勾引先生读断碑。见说嘉禾曾有颂,平生行止不须疑。百合花日月飞双毂,如何驻黑头。才看敷密友,又见拆强仇。叶聚棱棱峭,花垂娜娜稠。晚凉芬烈甚,欲睡更迟留。百舌飞上三足鸟,唤起百舌鸟。鼓弄林杪春,澜翻屋头晓。气吞黄栗留,势挟秦吉了。向人售嘈杂,司物窘煎妙。转头芳意歇,噤喙青阴悄。拜和老人见寄韵阿翁莹彻八窗冰,独爱春郊画有声。正鮆肥桃涨暖,欲河魨上荻芽生。惊雷破柱眠逾稳,明月中庭酌屡更。
  应待儿归相从臾,万红堆裹槊齐横。包港风涛二首百丈几牵掣断,铁三脚已撼摇浮。阳侯戏剧何须尔,身世从来等一沤。包港风涛二首颠风立海雷轰柁,骇浪翻天雪压篷。夜半乖龙酣战退,一奁冰鉴本来空。宝云庵戒师锺山好住苦弗住,驮岭难居真欲居。出地入天须任我,来今去古不关渠。万由旬上起肤寸,一刹那间弥太虚。识得鬘华云体段,妙高高处坐如如。被檄出城引却东风觱栗声,竹舆如半作春行。山中祗怪天能窄,栈外方知地本平。黔袂炼斜屋小,黄缨淘矿乱砂明。终年一饱难如许,愧尔炉熏管送迎。碧桃曲草平不断瑶池路,楼碍东风花满树。绿眉素颊澹裙裳,月华暖透三更露。双成飞琼妒高研,引梢摇月分婵娟。云璈一曲迸空碧,青鸾惊起花翩翩。丙戌天基节自至道宫趋宝福院寒甚朝谒千秋节,攀援万岁藤。山明松戴雪,涧涩石怀冰。清壮髯还戟,酸癯面亦棱。暖寒能破戒,珍重虎溪僧。病齿吾母苦蚤衰,发霜齿存几。小儿得其发,大儿得其齿。予方四十时,上齶右车毁。从兹白石源,岁岁费经理。软疑梅着酸,疏类榴罅子。根浮触易兀,力弱遇辄靡。怀核忌坚栗,设胔便脆美。烂炰故自佳,急咽聊复尔。刺肥剧锄奸,剔纤难拔垒。屡搜风屡入,一快势一圯。撼摇肿贯颧,焦蠹痛彻髓。外虽编贝然,中实空龈似。赤龙搅沆瀣,玉池涨清泚。天鼓弗能扣,金鼎亦徒舐。乳媪老不羞,机女少自喜。风流久已绝,血气安足恃。磨治朝辛盐,漱溉夕莎芷。庶几尚扶危,不至遽乏使。太官羊何腴,五侯鲭更旨。虽无轑斧嗔,未免媚灶耻。菽腐柔趁梜,粟糜滑流匕。不愁馁在中,却笑饱欲死。舌以柔故存,此语未敢唯。病目日过学不力,年催名未芳。心期虽皦皦,目视已茫茫。灯叠青红晕,书纷黑白行。蒲团深瞑坐,禅味觉偏长。病起独步病将春到眼慵开,只为梅花猛一来。何处琵琶推却手,举头啄木起林隈。伯矩同登牛头两翼城包险,三分寺占奇。市嚣芳草隔,古意落花知。岁熟人情乐,时清物态熙。江山输眼底,尽是太平诗。

词作品目录

·卜算子(簸弄柳梢春)·卜算子(芍药打团红)·朝中措(荷花香里藕丝风)·蝶恋花(画斛黄花寒更好)·风流子(锦幄醉荼シ)·汉宫春(南极仙翁)·好事近(二十四番风)·贺新郎(谁识昂昂鹤)·柳梢青(野服纶巾)·沁园春(饮马咸池)·水调歌头(四海止斋老)·西江月(庭下宜男萱草)·眼儿媚(花光灯影浸帘栊)·眼儿媚(平沙芳草渡头村)·谒金门(春正美)·鹧鸪天(天理从来屈有信)·朝中措(翠盆红药护觥筹)·点绛唇(花事无多)·天香(云母屏开)·浣溪沙(细雨斜风寂寞秋)·谒金门(开笑口)·贺新郎(放了孤山鹤)·浣溪沙(六曲屏山似去年)·临江仙(万紫千红鬓上粉)·满江红(把酒西风)·南乡子(风雨过芳晨)·南乡子(霜月冷婷婷)·菩萨蛮(翠翘花艾年时昨)·沁园春(秋气悲哉)·水调歌头(如此好明月)·天仙子(风月分将秋一半)·夏初临(铁瓮栽荷)·浣溪沙(苍鹤飞来水竹幽)·沁园春(诗不云乎)·直玉堂作(禁门深锁寂无哗)·朝中措(滂葩七十二滩春)·满江红(送雨迎晴)·更漏子(眼生花)·念奴娇(光风霁月)·贺新郎(风软帘花约)·念奴娇(香山老矣)·浣溪沙(小雨轻霜作嫩寒)·贺新郎(露洗秋光透)·祝英台近(脸长红)
《水调歌头(中夏望前一夕步月)》是古诗文网收集整理的关于的古诗。

上一篇:沁园春(次黄宰韵)
下一篇:点绛唇(次张伯修韵)

洪咨夔的古诗