首页 > 古诗名句 古诗大全 >

清平乐·凤城春浅原文:

陈允平 宋代
凤城春浅,寒压花梢颤。
有约不来梁上燕,十二绣帘空卷。
去年共倚秋千,今年独倚阑干。
误了海棠时候,不成直待花残。

清平乐·凤城春浅拼音

fèng chéng chūn qiǎn ,hán yā huā shāo chàn 。凤城春浅,寒压花梢颤。
yǒu yuē bú lái liáng shàng yàn ,shí èr xiù lián kōng juàn 。 有约不来梁上燕,十二绣帘空卷。
qù nián gòng yǐ qiū qiān ,jīn nián dú yǐ lán gàn 。 去年共倚秋千,今年独倚阑干。
wù le hǎi táng shí hòu ,bú chéng zhí dài huā cán 。 误了海棠时候,不成直待花残。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

陈允平简介


人物评价

● 南宋·张炎《词源》近代陈西麓所作,本制平正,亦有佳者。● 周济《宋四家词选》西麓和平婉丽,最合世好。但无健举之笺,沈挚之思,学之必使生气沮丧,故为后人拈出。● 清·陈廷焯《白雨斋词话》卷二○ 陈西麓词,和平婉雅,词中正轨。○ 西麓词在中仙、梦窗之间,沈郁不及碧山,而时有清超处。超逸不及梦窗,而婉雅犹过之。○ 西麓亦取法清真,集中和美成者,十有二三,想见服膺之意。特面目全别,此所谓脱胎法。● 清·秦恩复《日湖渔唱序》西麓词清丽芊绵,小令尤为擅长,其和周清真韵者甚多,知其胎息于前人者深也。● 张寿镛《西麓诗稿》卷首序西麓,阜之子也。善诗词,与吴梦窗、翁处静齐名。● 王国维《人间词话》梅溪(史达祖)、梦窗(吴文英)、玉田(张炎)、草窗(周密)、西麓(陈允平)诸家,词虽不同,然同失之肤浅。

人物生平

陈允平出身官宦世家,生年在宋宁宗嘉定八年至十三年间(1215-1220),卒年约在元成宗元贞年间(1294-1297)。允平从小就受到良好的家庭教育,清代袁钧《鄮北杂诗》云:“寒菊宜霜晚更新,掖垣再世掌丝纶。阿咸老去营西麓,不愧家声故国臣。”(诗末有注: “陈文懿居仁、清敏卓,父子西掖。)从诗中可看出陈允平家学渊源主要来自祖父陈居仁和五伯父陈卓,而得益于陈卓尤多。除家学渊源外,允平又从杨简学,入太学。杨简为当时著名哲学家,学者称“慈湖先生”。咸淳九年(1273)郡守刘黻创慈湖书院于杨简故居,以允平相其事。陈允平的早年基本上是过着富贵而文雅的无忧生活。他喜欢“萧散云根石上,瀹茗松泉,注书芸阁”。他的《鹧鸪天·寿表兄陈可大》词云:四壁图书静不哗。里湖深处隐人家。斑衣自斗百家彩,乌帽亲裁一幅纱。新酿酒,旋烹茶。半溪霜月正梅花。前庭手种红兰树,看到春风第二芽。词中再现了陈氏家族子弟萧散文雅的生活情趣。正是这种家风的熏陶,养成了陈允平的骚姿吟骨以及雅正的审美趣味。陈允平把科举应试看作登天之举,极为重视,然屡试不第,仕途不显,故任官时间短且沉沦下僚。据《宁波府志》载陈允平曾于理宗淳祐三年(1243) 任余姚令,后在严州(又称睦州,今为浙江杭州属地) 任职。罢去后,放浪山水间,风姿翩翩,足迹遍及江浙皖一带。他曾寓居青浦(今上海青浦)、到过淮泗,又历游伯父陈卓为官之地宛陵,写下了《疏影》、《暗香》等著名词作,但以盘桓临安的时日最多。宋理宗景定年间( 1260-1264) 参与杨缵、张枢等组织的“临安吟社”,互相唱和,在景定四年(1263)创作了著名的“西湖十咏”。在经历了长达20多年的漫游生活后,陈允平在恭宗德祐时( 1275-1276) 又重新出仕,任沿海制置参议官一职。这是陈允平有记载以来第三次为官,也是最后一次。据袁桷《先大夫行述》载:宋末帝赵昺祥兴元年( 1278) ,陈允平被仇家告发“约苏刘义谋复宋”,遭围捕入狱,幸被曾经的同僚袁洪照顾。这次牢狱之灾对陈允平的打击确实不小,出狱后他闭门不出,为他山中的住所取名为“万叠云”。陈允平出狱后本隐居山中,但入元后不久又应征“人才”北上大都;后来再辞官回里隐居。北上、南归的具体时间均不详。尚未南归之时,好友周密和王沂孙各有《高阳台》词怀之。陈允平没有参加《乐府补题》的唱和,南归后也没有再和故友来往,隐居山中而卒。陈允平卒后,张炎作《解连环·拜陈西麓墓》词以悼之:“句章城郭。问千年往事,几回归鹤。叹贞元、朝士无多,又日冷湖阴,柳边门钥。向北来时,无处认、江南花落。纵荷衣未改,病损茂陵,总是离索。 山中故人去却。但碑寒岘首,旧景如昨。怅二乔、空老春深,正歌断帘空,草暗铜雀。楚魄难招,被万叠、闲云迷著。料犹是、听风听雨,郎吟夜壑。”

人物生平

陈允平出身官宦世家,生年在宋宁宗嘉定八年至十三年间(1215-1220),卒年约在元成宗元贞年间(1294-1297)。允平从小就受到良好的家庭教育,清代袁钧《鄮北杂诗》云:“寒菊宜霜晚更新,掖垣再世掌丝纶。阿咸老去营西麓,不愧家声故国臣。”(诗末有注: “陈文懿居仁、清敏卓,父子西掖。)从诗中可看出陈允平家学渊源主要来自祖父陈居仁和五伯父陈卓,而得益于陈卓尤多。除家学渊源外,允平又从杨简学,入太学。杨简为当时著名哲学家,学者称“慈湖先生”。咸淳九年(1273)郡守刘黻创慈湖书院于杨简故居,以允平相其事。陈允平的早年基本上是过着富贵而文雅的无忧生活。他喜欢“萧散云根石上,瀹茗松泉,注书芸阁”。他的《鹧鸪天·寿表兄陈可大》词云:四壁图书静不哗。里湖深处隐人家。斑衣自斗百家彩,乌帽亲裁一幅纱。新酿酒,旋烹茶。半溪霜月正梅花。前庭手种红兰树,看到春风第二芽。词中再现了陈氏家族子弟萧散文雅的生活情趣。正是这种家风的熏陶,养成了陈允平的骚姿吟骨以及雅正的审美趣味。陈允平把科举应试看作登天之举,极为重视,然屡试不第,仕途不显,故任官时间短且沉沦下僚。据《宁波府志》载陈允平曾于理宗淳祐三年(1243) 任余姚令,后在严州(又称睦州,今为浙江杭州属地) 任职。罢去后,放浪山水间,风姿翩翩,足迹遍及江浙皖一带。他曾寓居青浦(今上海青浦)、到过淮泗,又历游伯父陈卓为官之地宛陵,写下了《疏影》、《暗香》等著名词作,但以盘桓临安的时日最多。宋理宗景定年间( 1260-1264) 参与杨缵、张枢等组织的“临安吟社”,互相唱和,在景定四年(1263)创作了著名的“西湖十咏”。在经历了长达20多年的漫游生活后,陈允平在恭宗德祐时( 1275-1276) 又重新出仕,任沿海制置参议官一职。这是陈允平有记载以来第三次为官,也是最后一次。据袁桷《先大夫行述》载:宋末帝赵昺祥兴元年( 1278) ,陈允平被仇家告发“约苏刘义谋复宋”,遭围捕入狱,幸被曾经的同僚袁洪照顾。这次牢狱之灾对陈允平的打击确实不小,出狱后他闭门不出,为他山中的住所取名为“万叠云”。陈允平出狱后本隐居山中,但入元后不久又应征“人才”北上大都;后来再辞官回里隐居。北上、南归的具体时间均不详。尚未南归之时,好友周密和王沂孙各有《高阳台》词怀之。陈允平没有参加《乐府补题》的唱和,南归后也没有再和故友来往,隐居山中而卒。陈允平卒后,张炎作《解连环·拜陈西麓墓》词以悼之:“句章城郭。问千年往事,几回归鹤。叹贞元、朝士无多,又日冷湖阴,柳边门钥。向北来时,无处认、江南花落。纵荷衣未改,病损茂陵,总是离索。 山中故人去却。但碑寒岘首,旧景如昨。怅二乔、空老春深,正歌断帘空,草暗铜雀。楚魄难招,被万叠、闲云迷著。料犹是、听风听雨,郎吟夜壑。”

人物成就

陈允平是格律派词家。青年时代即与张枢、李彭老及周密等酬唱。词学周邦彦,刻意摹仿。《西麓继周集》120余首,皆和清真词韵。《日湖渔唱》又喜改换韵脚的平仄,可见其精于审音。填词以平正和雅、清婉绵丽为特色。所作《西湖十咏》颇见寄托。如"御苑烟花,宫斜露草,几度西风弹指"。(〔齐天乐〕《南屏晚钟》)等,伤时念乱,凄恻感人。其他如"琴心不度春云远,断肠难托啼鹃"(〔绛都春〕)、"玉宇无尘凉似水,销不尽,许多情"(〔糖多令〕),或疏或密,并饶风致。南宋陈思《两宋名贤小集》记载陈允平“才高学博,一时名公卿皆倾倒”,“倚声之作推为特绝”;南宋周密《绝妙好词》选录西麓词9首,名列第7位。陈词偏重艺术形式,颇为清代浙派词人所推崇。清代曹庭栋《宋百家诗存》称陈允平“清风劲节,世尤高之”;清代朱彝尊编《词综》,选录其词23首之多,名列第11位;清代陈廷焯《词则》收录西麓词17首,名列第12位;据唐圭璋《词话丛编》统计,清代有20部词话都提及陈允平,其中陈廷焯《白雨斋词话》对陈允平的词最为推重,共有15条谈及且多是褒奖之辞,推许他为"词中上乘";梁令娴《艺衡馆词选》收录西麓词9首,在所选南宋52人中名列第7位。但常州派的周济却斥为"疲软凡庸,无有是处。书中有馆阁书,西麓殆馆阁词也"(《介存斋论词杂著》)。在现存约200首词作中,祝寿、咏物与和韵之作占了绝大部分。

人物评价

● 南宋·张炎《词源》近代陈西麓所作,本制平正,亦有佳者。● 周济《宋四家词选》西麓和平婉丽,最合世好。但无健举之笺,沈挚之思,学之必使生气沮丧,故为后人拈出。● 清·陈廷焯《白雨斋词话》卷二○ 陈西麓词,和平婉雅,词中正轨。○ 西麓词在中仙、梦窗之间,沈郁不及碧山,而时有清超处。超逸不及梦窗,而婉雅犹过之。○ 西麓亦取法清真,集中和美成者,十有二三,想见服膺之意。特面目全别,此所谓脱胎法。● 清·秦恩复《日湖渔唱序》西麓词清丽芊绵,小令尤为擅长,其和周清真韵者甚多,知其胎息于前人者深也。● 张寿镛《西麓诗稿》卷首序西麓,阜之子也。善诗词,与吴梦窗、翁处静齐名。● 王国维《人间词话》梅溪(史达祖)、梦窗(吴文英)、玉田(张炎)、草窗(周密)、西麓(陈允平)诸家,词虽不同,然同失之肤浅。

个人作品

陈允平著述中最重要的是词集。有《陈允平词》1卷,存明钞本(国家图书馆藏、天一阁文物保管所藏);《西麓词》4卷,有清刘喜海辑《宋元人词》本(稿本,上海图书馆藏);《日湖渔唱》1卷,有清赵氏星凤阁钞校本(台北图书馆藏)、清钞《宋元名家词钞二十二种》本(上海图书馆藏)、清钞本(南京图书馆藏)、清钞本(《疆村丛书》底本,郑文焯、吴昌绶校(上海图书馆藏);另有《日湖渔唱一卷、补遗一卷、续补遗一卷》,《日湖渔唱一卷附校记一卷》(清朱祖谋校),《日湖渔唱三卷补遗一卷续补遗一卷》,《西麓继周集》1卷,《日湖渔唱一卷西麓继周集一卷》,《西麓继周集》等分藏于中国台北图书馆、中国国家图书馆、天一阁文物保管所、南京图书馆、上海图书馆等单位。词集《日湖渔唱》和《西麓继周集》,各存词86首和123首( 还有5首有调名而无词) ,共计209首。陈允平还有诗集《西麓诗稿》,现存诗86首,《全宋诗》另从《永乐大典》辑得3首,从《诗渊》辑得50首,共计139首。代表诗作
  小楼·寒空漠漠起愁云登西楼怀汤损之春闺怨·妾家住在湘江曲宫词·三十六宫春漏长姑苏馆·楚岫高低接太行姑苏台·高楼三百尺代表词作
  清平乐·凤城春浅唐多令·休去采芙蓉齐天乐·湖光只在阑干外
《清平乐·凤城春浅》是古诗文网收集整理的关于的古诗。

上一篇:淮上与友人别
下一篇:纳凉

陈允平的古诗